Chuyên gia thương hiệu Nguyễn Tri Hưng “Đẹp thôi chưa đủ, nổi tiếng mới đủ để thành công”

Chuyên gia thương hiệu Nguyễn Tri Hưng “Đẹp thôi chưa đủ, nổi tiếng mới đủ để thành công”

 - "Đẹp thôi chưa đủ, nổi tiếng mới đủ để thành công" là thông điệp lớn mà chuyên gia thương hiệu Nguyễn Tri Hưng gửi tới các Nữ doanh nhân