Chuyên gia Nguyễn Thành Trung

Chuyên gia sức khỏe

  • Học chuyên ngành Điện tử viễn thông ĐHBKHN
  • Bắt đầu tập luyện Vĩnh Xuân cơ bản và khí công với thầy Hoàng Thái từ 1993
  • Từ 1995, tập luyện Vĩnh Xuân nâng cao với các thầy Hoàng Quốc Toàn, Nguyễn Đăng Dũng, Nguyễn Đức Dũng, Vũ Duy Trường, …
  • Tham gia khóa học về kỹ năng sống từ 2008 của Công ty Network TwentyOne (Mỹ)

    Theo học về dinh dưỡng và vận động thể chất, kiểm soát cân nặng từ 2010 với các chuyên gia: Roshni (Australia), Shaw Jean (Malaysia), Dr. Aziz (Malaysia), Al Morgan (California Fitness), Viện dinh dưỡng quốc gia, …

    Tham gia dịch một số tài liệu sức khỏe, dinh dưỡng, phát triển kỹ năng từ 2013: Better Health Series (Bruce Miller), Questions Are The Answers (Allan Peace), ..

    Hiện nay, xây dựng Chương trình LiveCARE – Vĩnh Xuân cho Cuộc sống: đào tạo tập luyện võ thuật tự vệ, khí công dưỡng sinh, dinh dưỡng cân bằng, kỹ năng sống