Tiến sỹ Phạm Thế Hùng

Giảng viên cao cấp

Là Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Quốc tế, giảng viên cao cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội, sau hơn 20 năm giảng dạy tại 10 trường đại học lớn, tiến sỹ Thế Hùng đã xuất bản 22 cuốn sách về mỹ học, nghệ thuật học, văn hóa học, kỹ năng mềm và sản xuất 8 đĩa DVD các bài thuyết giảng. Ông đã giảng dạy 1.500 khóa cho hơn 700 đơn vị Bộ, Ngành, Tập đoàn, Tổng công ty và các cơ quan, trường học trong cả nước. Trước khi bảo vệ thành công xuất sắc luận án tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội, ông đã học qua 4 chuyên ngành: nhạc, họa, báo chí và triết học.

Các trường ông đã từng giảng dạy:
1. Đại học Quốc Gia Hà Nội
2. Trường đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
3. Học viện chính trị – hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
4. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
5. Đại học sư phạm Hà Nội
6. Đại học sư phạm ngoại ngữ Hà Nội
7. Đại học sư phạm nghệ thuật Trung ương
8. Đại học dân lập Đông Đô
9. Đại học văn hóa Hà Nội
10. Đại học mỹ thuật Hà Nội

Các chuyên đề giảng dạy:
1. Học làm giàu – Nghệ thuật giao tiếp và bí quyết tay trắng thành triệu phú
2. Nghệ thuật trong tình yêu và hôn nhân
3. Nhà lãnh đạo anh minh
4. Văn hóa doanh nghiệp – Đường tới thành công
5. Nghệ thuật và kỹ năng thuyết phục, thuyết trình, MC
6. Văn hóa ứng xử và kỹ năng giao tiếp trong công sở
7. Văn hóa ứng xử trong học đường
8. Y đức
9. Hạnh phúc gia đình, nghệ thuật làm mẹ, làm vợ và phong thủy trong tình yêu
10. Đạo đức vĩ đại thanh cao và trí tuệ minh triết Hồ Chí Minh
11. Kỹ năng và nghệ thuật bán hàng
12. Chữ tâm, chữ nhân trong giao tiếp và sự nghiệp
13. Tương lai con trong tay bạn
14. Tình dục qua lăng kính thẩm mĩ
15. Bí quyết trẻ lâu sống lâu
16. Tâm linh phong thủy trong gia đình