PGS, TS Trần Thành Nam

Giảng viên tâm lý

PGS.TS. Trần Thành Nam nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng tại Trường Đại học Tổng hợp Vanderbilt – Hoa Kỳ. TS Nam đã có kinh nghiệm thực hành can thiệp trị liệu tại Khoa Tâm bệnh học – Bệnh viện Nhi Trung Ương (2001-2002); Khoa Tâm thần và Tâm lý Y học – Bệnh viện Quân Y 103 (2003-2004); Trung tâm Behavioral Health Intellectual Disability Clinic tại trường Vanderbilt University (2010 – 2011); Hiệp hội Các nhà Tâm thần học Nashville – Associated Psychiatrists of Nashville (2010 – 2011); Trung tâm thực hành tâm lý tư nhân Joseph McLaughlin (2011-2012); Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng và Bệnh viện Tâm thần Trung Ương I, Thường Tín, Hà nội (2012-2013); Trung tâm Trung tâm Thông tin hướng nghiệp và Tư vấn ứng dụng Tâm lý (từ 2013 – nay), One Team One Dream (2016-nay).

Anh là chuyên gia tư vấn trị liệu cho tổ chức quốc tế OPTUM tại Việt Nam (2013 – nay). TS Nam có kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy bậc sau đại học các chuyên đề về Tâm bệnh học; Đánh giá tâm lý; Đánh giá năng lực trí tuệ; Lý thuyết can thiệp trị liệu; Thực hành can thiệp trị liệu những vấn đề hướng ngoại; Kỹ thuật can thiệp trị liệu tâm lý cho trẻ em.

Các hướng nghiên cứu chính gồm thích nghi và định chuẩn các bộ công cụ đánh giá phát hiện sớm; thích nghi và phát triển các chương trình can thiệp phòng ngừa, cho trẻ em và vị thành niên có rối loạn phát triển, các vấn đề hành vi, lo âu, trầm cảm, rối loạn stress sau sang chấn… TS Nam là chuyên gia phát triển và tập huấn trắc nghiệm đánh giá năng lực nhận thức WISC-IV trong tất cả các khoá đào tạo, là thành viên chủ chốt của chương trình đào tạo ThS và Tiến sỹ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và VTN từ năm 2009, và là người chịu trách nhiệm triển khai chương trình ThS Tham vấn học đường từ năm 2018 thuộc Khoa CKHGD.

PGS.TS là một diễn giả tích cực tham gia góp ý, phản biện xã hội trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ em và cộng đồng. Là khách mời thường xuyên của các cơ quan truyền thông, báo chí trên cả nước.